Maandag 12 September 2022 – Handelingen 7: 51 – 60