Maandag 19 September 2022 – Handelingen 11: 19 – 26